Používanie

Ak chcete prijať platbu a vystaviť potvrdenku postupujte takto:

Skôr než začnete predávať otvorte aplikáciu VÚB POS Terminál a prihláste sa.

Predaj

Na domovskej obrazovke zadajte požadovanú sumu a kliknite na „Zaplatiť“.

Aplikácia iniciuje pripájanie terminálu, váš zákazník priloží platobnú kartu alebo svoj mobil/hodinky a pod. k vášmu zariadeniu. V prípade potreby zadá zákazník PIN ku karte a platba sa realizuje. Číslice pre zadávanie PIN sú z bezpečnostných dôvodov náhodne rozmiestnené na displeji.

Dôležité:
Je potrebné aby zákazník priložil platobnú kartu alebo mobil na miesto, kde sa nachádza NFC anténa vášho telefónu. Spravidla ide o miesto uprostred zadnej strany telefónu. Ak máte mobil v obale, môže sa stať, že signál nebude dostatočne silný a kartu nebude možné prečítať. Mobil z obalu vyberte. Kartu je potrebné pri mobilnom zariadení pridržať niekoľko sekúnd, po úspešnej transakcii zaznie zvukový signál.

Potvrdenka
pre obchodníka

Po autorizácii platby (v prípade úspešnej aj zamietnutej platby) sa Vám automaticky odošle e-mail s potvrdením o platbe na vami zadanú e-mailovú adresu.

Potvrdenka
pre zákazníka

Zákazníkovi môžete potvrdenie o zaplatení poslať priamo z aplikácie e-mailom, SMS správou, načítaním QR kódu alebo cez aplikáciu WhatsApp či Viber.

Potvrdenku o zaplatení je možné kedykoľvek znova odoslať a to prostredníctvom voľby „Platby“ vybraním konkrétnej transakcie a kliknutím na tlačidlo „Doklad“.

Ak ste sa pri zadávaní sumy transakcie pomýlili, poslednú úspešnú transakciu viete stornovať. Zvoľte voľbu „Storno“, kliknite na transakciu a zvoľte možnosť „Storno“.

Najčastejšie
otázky

Na úvodnej prihlasovacej obrazovke aplikácie kliknite na „Zabudli ste heslo?“. Je potrebné zadať e-mailovú adresu, kde vám bolo zaslané prvotné jednorazové heslo do aplikácie (e-mail nájdete uvedený v zmluve o akceptácii platobných kariet s VÚB bankou). Na túto e-mailovú adresu vám pošleme link na obnovu hesla. Po kliknutí na link vám príde ďalší e-mail s novým jednorazovým heslom do aplikácie.

Platnosť novo vygenerovaného hesla je 24 hodín.

Zozadu, do stredu telefónu (nie na okraj)! Ak mobil nevie kartu (zariadenie) zachytiť, skontrolujte, či je vybraný z obalu.

Kartu/mobil/hodinky zákazníka prikladajte čo najbližšie k telefónu a pridržte, kým platba nie je potvrdená.

Závisí od nastavenia systémov banky vydavateľa karty. Limit pre jednu bezkontaktnú platbu je 50 EUR alebo ak kumulatívny denný limit pre všetky za sebou nasledujúce bezkontaktné platby je 150 EUR. Znamená to, že po prekročení týchto limitov bude musieť zákazník zadať PIN.

História platieb je prístupná v aplikácii pod kategóriou „Platby“.

Dvomi spôsobmi – v menu kliknutím na „Storno“ budete presmerovaný na históriu platieb. Tam je potrebné vybrať poslednú úspešnú transakciu vykonanú v daný deň a kliknúť na tlačidlo „Storno“. Prípadne priamo vybrať danú transakciu v časti „Platby“.

Stornovať sa dá len naposledy zrealizovaná transakcia. Ak potrebujete stornovať staršiu transakciu, je potrebné zvoliť „Návrat“.

Použite funkciu „Návrat“. Pre potvrdenie transakcie je potrebné zadať heslo pre „Návrat“, ktoré je uvedené v zmluve o akceptácií platobných kariet.

Heslo pre „Návrat“ je uvedený v zmluve o akceptácií platobných kariet, ktorú ste podpísali s VÚB bankou.

História platieb je prístupná v aplikácii pod kategóriou „Platby“.

Potvrdenia o transakciách zasielame na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste pre tento účel uviedli v zmluve o akceptácii platobných kariet.

Call centrum - žena
Pomôžeme vám?

Vyplňte formulár, ozveme sa späť.