Návody a FAQ

Manuál k aplikácii

Stiahnuť

Najčastejšie
otázky

Všeobecné otázky

V prvom kroku je potrebné kontaktovať VÚB banku a uzatvoriť zmluvu. Následne vám VÚB banka pošle email s pokynmi ako si stiahnuť aplikáciu a prihlásiť sa. VÚB banku prosím kontaktuje mailom na vubposterminal@vub.sk.

Technické požiadavky nespĺňajú Huawei telefóny.

Informácia o verzii operačného systému a tom tom či je vybavený NFC sa nachádza spravidla v menu Nastavenie. Môže sa však líšiť podľa konkrétneho typu zariadenia.

Akceptuje všetky platobné karty vydané spoločnosťami VISA a Mastercard a to štandardné plastové karty aj ztokenizované karty do mobilných zariadení, hodiniek a pod. (Apple Pay, Google Pay).

Aplikácia spĺňa všetky bezpečnostné štandardy kartových spoločností v oblasti prijímania a spracovania platieb platobnými kartami. Bezpečnosť je zabezpečená z pohľadu vás ako používateľa aplikácie aj z pohľadu vášho zákazníka.

Odpovede na otázky ohľadom obchodných podmienok vám poskytne zodpovedná osoba z VÚB banky na adrese vubposterminal@vub.sk.

Povolenia sú nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov a na základe požiadaviek kartových spoločností VISA a Mastercard na ochranu vás a držiteľov platobných kariet.

Aplikácia nie je viazaná na telefónne číslo. Môžete ju využívať na akomkoľvek zariadení, ktoré spĺňa požiadavky.

Tak, ako inštalácii aplikácie predchádzalo uzatvorenie zmluvy, rovnakým spôsobom musí byť zmluva i ukončená. Nestačí ak aplikáciu odinštalujete vo svojom mobilnom zariadení. Písomnú výpoveď pošlite na adresu VÚB, a.s., Odd. Kartové procesy, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

Stačí sa prihlásiť s prihlasovacími údajmi na novom zariadení. Na pôvodnom zariadení už nebude aplikácia funkčná. Aplikácie VÚB POS Terminál a VÚB POS odporúčame na pôvodnom zariadení odinštalovať.

Je potrebné podpísať novú zmluvu o akceptácií platobných kariet s VÚB bankou. Kontaktujte prosím priamo VÚB banku na vubposterminal@vub.sk.

Otázky k aktivácii aplikácie

Najskôr skontrolujte, či máte aktualizovaný operačný systém. Ak vidíte v menu čakajúce aktualizácie, tak ich prosím vykonajte.

Overte, či máte aktualizované obe aplikácie VÚB POS Terminál a VÚB POS. Nájdete ich v zozname aplikácií.

Uistite sa, že máte vypnutý tzv. developerský mód, ktorý nájdete v menu Nastavenia (Settings) > System > Možnosti pro vývojárov (Developer Options).

V prípade ak problém pretrváva, vymažte obidve aplikácieVÚB POS Terminál a VÚB POS a vyskúšajte opäť registračný proces stiahnutím aplikácie VÚB POS Terminál a VÚB POS.

Je potrebné počkať na nastavenie služby zo strany VÚB banky. Akonáhle bude služba vo VÚB banke nastavená, dostanete tzv. „Welcome letter“ – uvítací e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri podpise zmluvy o akceptácií platobných kariet. Následne prosím postupujte podľa bodov opísaných vo „Welcome letter“. Tzn. stiahnite si aplikáciu z Google Play obchodu, prihláste sa a službu môžete začať používať.

Skontrolujte prosím svoju e-mailovú schránku a tiež priečinky Nevyžiadaná pošta/Junk e-mail. Tzv. Welcome letter – uvítací email s pokynmi je doručovaný z adresy vubposterminal@circlebluepay.com

Ak vám neprišiel Welcome letter do 10 dní od podpisu zmluvy, kontaktujte prosím priamo VÚB banku na adrese vubposterminal@vub.sk.

Vaše mobilné zariadenie nespĺňa technické požiadavky aplikácie. Musíte mať operačný systém Android 9.0 a vyšší.

Prihláste sa používateľským menom uvedeným v zmluve o akceptácií platobných kariet od VÚB banky. Úvodné jednorazové heslo s postupom aktivácie vám zaslala VÚB banka uvítacím e-mailom („Welcome letter“).

Používateľské meno je uvedené v zmluve o akceptácií platobných kariet od VÚB banky.

Otázky k používaniu aplikácie

Na úvodnej prihlasovacej obrazovke aplikácie kliknite na „Zabudli ste heslo?“. Je potrebné zadať e-mailovú adresu, kde vám bolo zaslané prvotné jednorazové heslo do aplikácie (e-mail nájdete uvedený v zmluve o akceptácii platobných kariet s VÚB bankou). Na túto e-mailovú adresu vám pošleme link na obnovu hesla. Po kliknutí na link vám príde ďalší e-mail s novým jednorazovým heslom do aplikácie.

Platnosť novo vygenerovaného hesla je 24 hodín.

Zozadu, do stredu telefónu (nie na okraj)! Ak mobil nevie kartu (zariadenie) zachytiť, skontrolujte, či je vybraný z obalu.

Kartu/mobil/hodinky zákazníka prikladajte čo najbližšie k telefónu a pridržte, kým platba nie je potvrdená.

Závisí od nastavenia systémov banky vydavateľa karty. Limit pre jednu bezkontaktnú platbu je 50 EUR alebo ak kumulatívny denný limit pre všetky za sebou nasledujúce bezkontaktné platby je 150 EUR. Znamená to, že po prekročení týchto limitov bude musieť zákazník zadať PIN.

História platieb je prístupná v aplikácii pod kategóriou „Platby“.

Dvomi spôsobmi – v menu kliknutím na „Storno“ budete presmerovaný na históriu platieb. Tam je potrebné vybrať poslednú úspešnú transakciu vykonanú v daný deň a kliknúť na tlačidlo „Storno“. Prípadne priamo vybrať danú transakciu v časti „Platby“.

Stornovať sa dá len naposledy zrealizovaná transakcia. Ak potrebujete stornovať staršiu transakciu, je potrebné zvoliť „Návrat“.

Použite funkciu „Návrat“. Pre potvrdenie transakcie je potrebné zadať heslo pre „Návrat“, ktoré je uvedené v zmluve o akceptácií platobných kariet.

Heslo pre „Návrat“ je uvedený v zmluve o akceptácií platobných kariet, ktorú ste podpísali s VÚB bankou.

História platieb je prístupná v aplikácii pod kategóriou „Platby“.

Potvrdenia o transakciách zasielame na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste pre tento účel uviedli v zmluve o akceptácii platobných kariet.

Výpisy, zúčtovanie a zmeny

Ak došlo k zmene právnej subjektivity alebo presťahovaniu prevádzky, je potrebné kontaktovať VÚB banku na adrese vubposterminal@vub.sk.

Na základe nastavení uvedených v zmluve o akceptácií platobných kariet.

Ak si želáte zmeniť nastavenia k výpisom je potrebné kontaktovať VÚB banku na adrese vubposterminal@vub.sk.

Nasledujúci pracovný deň po vykonaní transakcie. Transakcie za piatok, sobotu, nedeľu a sviatok sú zúčtované na najbližší pracovný deň.